Blatt 5322 - Lauterbach (Hessen)
Kartenausschnitt
Artenanzahl im MTB: 4
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fries 1821) Schröter 1888
Pluteus cervinus (Schaeff.: Fr.) Kumm.
Pluteus salicinus (Persoon: Fries) Kummer
Vascellum pratense (Persoon: Persoon) Kreisel 1962

Artenanzahl im Quadrant 1: 2
Pluteus cervinus (Schaeff.: Fr.) Kumm.
Vascellum pratense (Persoon: Persoon) Kreisel 1962

Artenanzahl im Quadrant 3: 3
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fries 1821) Schröter 1888
Pluteus salicinus (Persoon: Fries) Kummer
Vascellum pratense (Persoon: Persoon) Kreisel 1962