Blatt 6140 - Tirschenreuth
Kartenausschnitt
Artenanzahl im MTB: 2
Pluteus leoninus (Schaeffer: Fries) Kummer
Taphrina betulina Rostrup

Artenanzahl im Quadrant 3: 1
Taphrina betulina Rostrup

Artenanzahl im Quadrant 4: 1
Pluteus leoninus (Schaeffer: Fries) Kummer